• Kundetilfredshed i den danske bankbranche

    branschmätning bank
  • branschmätning bank

Bank

I 1989 begyndte vi at måle kundetilfredsheden i bank- og finanssektoren i Sverige. I 1999 indledte vi vores branchemålinger i Danmark og siden da har vi årligt fulgt, målt og analyseret kundernes svar på generelle og specifikke områder.

RESULTATET FRA DET SENESTE BRANCHESTUDIE

 

Erhvervskunderne er mere tilfredse.
Til gengæld falder privatkundetilfredsheden igen –gebyrer og jagt på nye kunder koster på tilfredshed.

Negative renter, øgede gebyrer og langsom indførsel af positive indlånsrenter har karakteriseret det seneste år i banksektoren. EPSI’s branchestudie 2023 stiller skarpt på kundernes tilfredshed med deres primære bank.

Branchen taber som helhed momentum i forhold til sidste år på privatkundetilfredsheden, som i år er 66,0. Kun én gang siden 1999 er kundetilfredsheden målt lavere end i år (2013). Erhvervskundetilfredsheden stiger igen i år, og er nu højere end privatkundetilfredsheden.

Læs vores minirapport fra EPSI Bank 2023

Om studiet

Førende aktører (målt på markedsandele) i branchen er altid inkluderet i studiet, mens mindre spillere i branchen inkluderes hvis vi har statistisk belæg for at rapportere resultater.

Virksomheder med mindre markedsandele kan ved tilmelding til deltagelse i rapporten sikre sig, at vi får indsamlet tilstrækkeligt mange interviews til at kunne offentliggøre resultaterne. Det betyder dog ikke, at virksomhederne selv kan vælge, hvem vi kontakter. Vores dataindsamlingsprocedurer er strikse og afviger ikke fra principper om repræsentativitet.

Den årlige undersøgelse gennemføres fra august til september i form af telefoninterviews.

EPSI Rating er uafhængige i studiet og kundetilfredsheden i branchen offentliggøres altid i september.

De komplette brancherapporter er ikke offentligt tilgængelige, men leveres som en omfattende præsentation til de kunder, der har bestilt rapporten. Den indeholder klare oplysninger om kundesegmenter og branchespecifikke problemer.

EPSI Bank 2023

66,0

Kundetilfredsheden hos
bankernes privatkunder 2023

66,6

Kundetilfredsheden hos
bankernes erhvervskunder 2023