• Kundetilfredshed i den danske bankbranche

    branschmätning bank
  • branschmätning bank

Bank

I 1989 begyndte vi, i samarbejde med Handelshøjskolen i Stockholm, at måle kundetilfredsheden i bank- og finansbranchen i Sverige. I 1999 indledte vi vores branchemålinger i Danmark og siden da har vi årligt fulgt, målt og analyseret kundernes svar på generelle og specifikke områder. Herunder nedlægning af filialer, indtræden af ​​nicheaktører og effekterne af digitalisering.

RESULTATET FRA DET SENESTE BRANCHESTUDIE


Compliance stjæler fokus fra personlig service – resulterende i fortsat faldende kundetilfredshed hos privatkunderne – og status quo hos erhverv

Negative renter, gebyrer og compliance-regler klistrer til bankerne. De omfattende compliance-regler (opfundet fra politisk hold) fjerner fokus fra kunderne.
EPSI’s branchestudie 2022 stiller skarpt på bankkundetilfredsheden i Danmark. Branchen taber momentum i forhold til privatkunderne, og fortsætter med at falde på kundetilfredshed – for tredje år i træk.
Bedre er status, når vi ser på erhvervskunderne. Her er der en lille stigning i kundetilfredsheden, og de bagvedliggende faktorer viser tegn på, at bankerne har fået bedre tag i erhvervskunderne igen.

Læs vores minirapport fra EPSI Bank 2022

Om studiet

Førende aktører (målt på markedsandele) i branchen er altid inkluderet i studiet, mens mindre spillere i branchen inkluderes hvis vi har statistisk belæg for at rapportere resultater.

Virksomheder med mindre markedsandele kan ved tilmelding til deltagelse i rapporten sikre sig, at vi får indsamlet tilstrækkeligt mange interviews til at kunne offentliggøre resultaterne. Det betyder dog ikke, at virksomhederne selv kan vælge, hvem vi kontakter. Vores dataindsamlingsprocedurer er strikse og afviger ikke fra principper om repræsentativitet.

Den årlige undersøgelse gennemføres fra august til september i form af telefoninterviews.

EPSI Rating er uafhængige i studiet og kundetilfredsheden i branchen offentliggøres altid i september.

De komplette brancherapporter er ikke offentligt tilgængelige, men leveres som en omfattende præsentation til de kunder, der har bestilt rapporten. Den indeholder klare oplysninger om kundesegmenter og branchespecifikke problemer.

EPSI Bank 2022

65,6

Kundetilfredsheden hos
bankernes erhvervskunder 2022

66,4

Kundetilfredsheden hos
bankernes privatkunder 2022