• Gentofte Kommune har de mest tilfredse borgere

    branschmätning offentlig sektor

Samfund

Siden 2001 har EPSI Rating målt borgertilfredshed i en række forskellige settings inden for det offentlige. Blandt andet måler vi borgernes tilfredshed med de kommunale services, de har adgang til i deres bopælskommune. Vi måler også forældres tilfredshed med deres børns institutioner. Og meget andet.

Lille fald i borgertilfredsheden i danske kommuner
EPSI Rating har spurgt borgerne i de danske kommuner om deres tilfredshed med den kommunale service og om de kan anbefale andre at flytte til kommunen. Undersøgelsen har resultater for 78 af de 98 kommuner og baserer sig på 8.497 interviews udført i efteråret 2021. Det er ottende år i træk, at EPSI Rating har undersøgt området. Herunder præsenteres de 10 kommuner, hvor borgerne er mest tilfredse med den kommunale service, samt de 10 kommuner som den største andel borgere vil anbefale andre at flytte til.

Stort spænd mellem top og bund
Til spørgsmålet omkring hvor tilfredse borgerne er med den kommunale service ligger Gentofte Kommune i top ligesom sidste år. Med en borgertilfredshed på 80,6 opnår kommunen et meget højt niveau efter en fremgang på 3,4 indekspoint.

Årets højdespringere er Rebild og Kerteminde Kommune, der begge har opnået en markant forbedring i vurderingen af de kommunale services i forhold til sidste års måling (de har forbedret niveauet med hhv. 15 og 14 indekspoint).

Den gennemsnitlige borgertilfredshed med den kommunale service i 2021 er på 64,7, hvilket er et fald på 0,3 i forhold til 2020. I 2019 var tilfredsheden 63,5, og i 2018 var den 64,0.

En score under 60 betragtes som en lav vurdering. Mellem 60 og 75 betragtes som værende tilfredsstillende, mens scores på 75 og over betragtes som meget høje. Et kig på top og bund afslører, at der er 33 indekspoint forskel mellem kommunerne med den henholdsvis højeste og laveste tilfredshed. Lavest målte borgertilfredshed i 2021 er 47,2, hvilet er 5 indekspoint lavere end i 2020, hvor lavest målte borgertilfredshed var 52,2.

De to kommuner med højest tilfredshed er Gentofte Kommune og Furesø Kommune.

Lavere anbefalingsgrad i år
Til spørgsmålet: ”Vil du anbefale nogen at flytte til din kommune?” er der flest borgere i Kerteminde, Hørsholm, Furesø og Solrød, der har svaret ja.

De fire kommuner med højeste anbefalingsgrad har alle en anbefalingsgrad over 90%.

I gennemsnit vil 8 ud af 10 anbefale andre at flytte til deres kommune.

Tre kommuner er med i top ti for både anbefaling og tilfredshed med kommunal service. Det er: Furesø, Kerteminde og Nyborg Kommune.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen vedrørende borgernes vilje til at anbefale andre at flytte til deres kommune og borgernes opfattelse af den kommunale service, er baseret på følgende tre spørgsmål:

  • Vil du anbefale nogen at flytte til din kommune?
  • Alt i alt, hvor tilfreds er du med den kommunale service som din kommune tilbyder? (Eksempler på kommunale ydelser er: skole, ældrepleje, sociale ydelser, vedligeholdelse af veje, kultur og fritid etc.)
  • Har du lyst til at uddybe din tilfredshed med kommunen?

Spørgsmålet omkring anbefaling måles på andelen af borgere, som kan tænke sig at anbefale andre at flytte til deres kommune.

Spørgsmålet omkring borgernes tilfredshed med den kommunale service svarer respondenterne på en skala fra 1- 10, hvorefter svarene transformeres om til en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi des bedre har kommunens borgere opfattet servicen. En score under 60 betragtes som en lav rating, mens scores på 75 og over er en god karakter (”meget tilfredsstillende”).

EPSI Rating har undersøgt området siden 2014. I år medtages svar fra 78 af de 98 kommuner i Danmark. Datagrundlaget er for småt til at kunne inddrage resultater fra de resterende kommuner med statistisk signifikans. I alt er der gennemført 8.497 interviews i efteråret 2021. Respondenterne for undersøgelsen udgøres af personer mellem 18 og 79 år, der er bosat i Danmark.

OM EPSI Rating
EPSI Rating indsamler, analyserer og formidler informationer om kunders forventninger, opfattet kvalitet og vurdering af varer og tjenesteydelser. Informationen er vigtig for virksomheder, for branchen og for samfundet.

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI). Danmark har gennemført disse målinger siden 1999.

EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til at øge kunde-/borgertilfredshed!

Myndigheter
64,7

Borgernes tilfredshed med de kommunale services

8/10

vil anbefale andre at flytte til deres kommune