• Frederiksberg Kommune har de mest tilfredse borgere

    branschmätning offentlig sektor

Samfund

Siden 2001 har EPSI Rating målt borgertilfredshed i en række forskellige settings inden for det offentlige. Blandt andet måler vi borgernes tilfredshed med de kommunale services, de har adgang til i deres bopælskommune. Vi måler også forældres tilfredshed med deres børns institutioner. Og meget andet.

EPSI Rating har spurgt borgerne i de danske kommuner, om deres tilfredshed med den kommunale service i deres kommune og om de vil anbefale andre at flytte til kommunen. Undersøgelsen omhandler 62 ud af de i alt 98 kommuner i Danmark og baserer sig på mere end 3.500 telefoninterviews, udført i perioden august til oktober 2019. Det er sjette år i træk, at EPSI Rating har undersøgt området.

Danskernes tilfredshed med kommunernes service ligger, med en score på 63,5, stadigvæk på et lavt gennemsnitligt niveau. I gennemsnit vil 9 ud af 10 anbefale andre at flytte til deres kommune. Niveauerne er de samme som i 2017 og 2018.  Til højre præsenteres de 10 kommuner, hvor borgerne er mest tilfredse med den kommunale service, samt de 10 kommuner, hvor flest borgere vil anbefale andre at flytte til.

Når vi analyserer resultater, er vores tommelfingerregel typisk at en score under 60 er utilfredsstillende. Derfor, er det bemærkelsesværdigt, at niveauet for den kommunale service ligger så lavt og at 15 kommuner har en gennemsnitlig kommunal tilfredshed under 60”, siger Helene Söderberg, COO, EPSI Rating. Et kig på top og bund afslører, at der er tæt på, 40 enheders forskel mellem kommunerne med den henholdsvis højeste og laveste tilfredshed.

Frederiksbergs Kommune er i top, med en borgertilfredshed på 75,8, hvilket er et meget flot niveau.  Årets højdespringer er Thisted Kommune, der har opnået en markant forbedring i vurderingen af de kommunale services i forhold til sidste års måling. Mens det er borgerne fra Svendborg-, Roskilde-, Syddjurs- og Hvidovre Kommune, der i højeste grad vil anbefale andre at flytte til deres kommune.

Tilfredsheden skabes via tiltag, aktiviteter og satsninger, der ligger tæt op ad den enkelte borgers dagligdag. Således kan vi se, at borgerne i alderen 30-44 år fokuserer meget på daginstitutioner, skoler mv., mens aldersgruppen 45-59 fokuserer på kulturtilbud, og aldersgruppen 60-79 nævner som den eneste aldersgruppe, hjemmepleje og tilbud til ældre, som de vigtigste drivers for borgertilfredsheden. ”Det er interessant, at vi kan se en stor forskel på temaer, alt efter aldersgruppe. Det er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, om temaerne vurderes positivt eller negativt, men overskrifterne er i høj grad de samme,” siger Helene Söderberg, COO, EPSI Rating Danmark. De to kommuner med den højeste tilfredshed er Frederiksberg Kommune og Syddjurs Kommune. For begge kommuners vedkommende er kultur et hyppigt nævnt emne.

Kommunerne med den højeste anbefalingsvillighed, følger den bæredygtige trend. Det ses ved at deres borgerne nævner affaldssortering og fokus på naturen som nogle af de primære årsager til, at borgerne vil anbefale andre at flytte til kommunen. ”Det er en trend vi ser på tværs af brancher. Bæredygtighedsagendaen er over os, og det er interessant, at den påvirker borgernes anbefalingsvillighed i så høj en grad,”

Studiet viser også en geografisk forskel. Ud af Danmarks 5 største byer, er borgernes tilfredshed med de kommunale services, størst hos Aalborg Kommune og lavest hos Odense Kommune. På regionalt niveau scorer Region Sjælland den laveste kommunale tilfredshedsscore blandt borgerne, tæt efterfulgt af Region Hovedstaden. Spændet for Region Hovedstadens kommuner er iøjnefaldende, idet at tre kommuner er med i Top 10. Dette er dog et fald siden sidste år (2018), hvor 5 kommuner fra Region Hovedstaden lå i Top 10.

Om undersøgelsen:

EPSI Rating har i forbindelse med en kundeundersøgelse spurgt borgerne i de danske kommuner, om deres tilfredshed med den kommunale service i deres kommune og om de vil anbefale andre at flytte til kommunen. Undersøgelsen omhandler 62 af de 98 danske kommuner og er baseret på mere end 3.500 telefoninterviews udført i perioden august til oktober 2019. Det er sjette gang, EPSI Rating har undersøgt området – første gang var i 2014. Respondenterne for undersøgelsen udgøres af personer mellem 18 og 79 år, der er bosat i Danmark. Efterfølgende er besvarelserne blevet kvalificeret via dybdegående telefoninterviews i december 2019 og januar 2020.

Om EPSI Rating:

EPSI Rating har i 19 år målt kundetilfredshed i Danmark (30 år i Sverige).

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Myndigheter
63,5

Borgernes tilfredshed med de kommunale services

9/10

vil anbefale andre at flytte til deres kommune