• EPSI Rating: Actionable insights to improve customer satisfaction!

Vi tilbyder handlingsorienterede indsigter

Vi leverer handlingsorienterede indsigter til bl.a. forbedring af kundetilfredshed og medarbejderloyalitet. Epsi Rating Group er eksperter i at måle ikke-finansielle data med henblik på at hjælpe virksomheder og organisationer med at forbedre sig, hvor det giver værdi.

Vi brænder for kundetilfredshed – og vores sætter en ære i at samarbejde med en lang række af Danmarks mest ambitiøse virksomheder, når det kommer til tilfredse kunder. Om I ønsker at stille skarpt på kundetilfredshed, Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES), Customer Convenience Score (CCS) eller et femte mål, er ikke afgørende for os. Det afgørende er, at finde frem til det, der driver jeres målsætninger, så I kan handle på det. Vi kalder det actionable insights – og alle vores leverancer kan opsummeres på én side – så topledelsen hurtigt kan få en idé om, hvad temperaturen er på Voice of the Customer.

Vil du forbedre jeres NPS-score? Eller bare være i stand til at forklare den? EPSI hjælper med kundetilfredshed og -loyalitet, der er til at handle på. Og forstå.

Har du lyst til at høre mere, skal du endelig række ud til os. Vi vil så gerne hjælpe jer der brænder for kundetilfredshed og loyalitet.

Nedenfor ses en række af vores ydelser.

Analyser

Skræddersyede kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Vi analyserer på jeres data, indsamler ny data eller bruger tredjeparts data. Vi opstiller hypoteser i fællesskab, og vores skarpe analytikere undersøger og løser problemerne. Vores værktøjskasse er fuld af forskellige kvalitative og kvantitative metoder, programmer og tilgange – det vigtigste for os er, at vi svarer på jeres problem. Og hjælper jer til at komme videre!

SKI Branschstudie

Branchestudier

Et uafhængigt nationalt index baseret på transparente sammenligninger af kundeoplevelser og -tilfredshed.
Man kan ikke købe sig til gode scores.

Vi sætter en ære i at levere handlingsorienterede indsigter til deltagende aktører – så det bliver tydeligt for dem, hvad de (i deres kunders øjne) skal gøre fremadrettet for at forbedre kundetilfredshed og kundeloyaliteten. I dashboardet får I desuden indsigt i hvordan de største aktører i jeres branche performer – så I får ikke bare et branchebenchmark, men også nuanceret indsigt i, hvem der er gode på digitalisering, hvem der vinder på bæredygtighed etc.

SKI Kundstudie

Kundestudier og segment- analyser

Indsigter om kundernes tilfredshed og loyalitet – og drivkræfterne bag disse. Hvad har størst betydning for din kundetilfredshed? Hvis du har 100 kr., hvor skal du så sætte ind for at få størst effekt på kundetilfredsheden? Er der nogle interessante mønstre i data, I skal være opmærksomme på?

Vores segmentanalyser kan både baseres på REBUS (response based unit segmentation) – en psykografisk tilgang. Og vi kan lave klassisk demografisk segmentering. Vores erfaring er, at hvis man kombinerer de to, kommer man langt – rigtig langt!

Kendskabs- analyser og Omdømme- målinger

Kender din målgruppe dit brand? Hvad associerer de med brandet? Hvilke parametre er vigtige – og hvordan performer I på dem?
Om det er et bredt udsnit af Danmark, en specifik region, en specifik kommune eller et helt andet fokus – vi står klar til at måle på kendskabsgrad og omdømme – og leverer altid handlingsorienterede indsigter. Så I kan fokusere på at styrke jeres brand position!

#Kendskabsanalyse

Kontaktpunkts- målinger & analyser

Løbende målinger af kontaktpunkter og indeinteraktioner. Vi analyserer også på data, I allerede har indsamlet via eksisterende kontaktpunktssystemer.

Vi har god erfaring med virksomheder, der selv kobler API op til os, så hele processen fra udvælgelse til udsendelse af spørgeskema til analyse til upload i dashboard sker automatisk. I får således “næsten real-time” data – ofte ønsker vores kunder at få opdateret dashboards automatisk mandag morgen, så alle ser på de samme tal hele ugen. Men det kan granuleres ned til timebasis, afhængigt af, hvad I har behov for. Vores dashboards opsættes altid ud fra jeres ønsker til indhold mv. – vi kører med skræddersyede produkter, fordi vi tror på, at det skal passe til jer for at blive brugt!


ESG og bæredygtighed

Vi analyserer på, hvilken form for bæredygtighed, der betyder mest for kunderne. Hvordan skal I gribe bæredygtighedsindsatserne ad – så I får mest ud af jeres indsats.