• Danskernes tilfredshed med deres primære investeringsudbyder og/eller -platform

Investering

I 1989 begyndte vi at måle kundetilfredsheden i bank- og finanssektoren i Sverige. I 1999 indledte vi vores branchemålinger i Danmark og siden da har vi årligt fulgt, målt og analyseret kundernes svar på generelle og specifikke områder. Investeringsstudiet er nyt i Danmark – her har vi målt siden 2023.

RESULTATET FRA DET SENESTE BRANCHESTUDIE

 

Danske investeringsplatforme leverer varen i et marked hvor bankerne har hjemmebanefordel på kundeforholdet, men de digitale spillere tilvælges for convenience

Danskernes interesse i værdipapirer har ifølge Finans Danmark1 nået nye højder – og flere vælger at investere deres frie midler via enten deres bank, en investeringsplatform eller fx en investeringsforening. Men der er stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte udbydere lever op til deres kunders forventninger. Og der er stor forskel på kundernes forventninger, afhængigt af hvilket segment de tilhører.

Transparens og gennemsigtighed af omkostninger

51% af investeringskunderne oplever, det er nemt at gennemskue, hvilke omkostninger, der er forbundet med de enkelte investeringsprodukter.

Når kunderne finder det nemt at gennemskue omkostningerne, stiger deres tryghed ved at investere, og derved også deres tilfredshed. Og når vi ser på forskellen mellem dem, der finder det nemt at gennemskue omkostninger og dem, der ikke gør, er der hele 18 indekspoints forskel i tilfredshed,” siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Der er stor variation blandt investeringsudbydere- og platforme på dette parameter med andele fra 38% til 69%. Nordnet er i top med 69%.

Læs vores minirapport fra EPSI Investering: 2023-12-06 EPSI Investering 2023 – Minirapport

Om studiet

Førende aktører (målt på markedsandele) i branchen er altid inkluderet i studiet, mens mindre spillere i branchen inkluderes hvis vi har statistisk belæg for at rapportere resultater. Alternativt vil de figurerer under “Øvrige”.

Virksomheder med mindre markedsandele kan ved tilmelding til deltagelse i rapporten sikre sig, at vi får indsamlet tilstrækkeligt mange interviews til at kunne offentliggøre resultaterne. Det betyder dog ikke, at virksomhederne selv kan vælge, hvem vi kontakter. Vores dataindsamlingsprocedurer er strikse og afviger ikke fra principper om repræsentativitet.

Den årlige undersøgelse gennemføres fra august til september i form af telefoninterviews.

EPSI Rating er uafhængige i studiet og kundetilfredsheden i branchen offentliggøres altid i september.

De komplette brancherapporter er ikke offentligt tilgængelige, men leveres som en omfattende præsentation til de kunder, der har bestilt rapporten. Den indeholder klare oplysninger om kundesegmenter og branchespecifikke problemer.

EPSI Investering 2023

66,4

Kundetilfredsheden hos
de danske investorer
(kunder som investerer)