Bæredygtighed

Siden 2001 har EPSI Rating målt kundernes opfattelse af virksomhedernes ageren ift. blandet andet samfundsansvar.

I 2021 lancerede vi et tillæg til EPSI-modellen: Vores Bæredygtighedsindeks (Sustainable Development Index) på tværs af Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Vi publicerer løbende artikler relateret til vores branchestudier (og andre studier), hvor vi søger at belyse bæredygtighed fra et kundeperspektiv.

EPSI introducerer bæredygtighedsindeks

De danske forbrugere ser i stigende grad på leverandørers bæredygtighedsfokus, når de skal vælge en ny bank, forsikringsselskab mv. Udviklingen går langsomt for kunder i alderen 40+, men hurtigt for de unge segmenter, og det er derfor essentielt for virksomhederne at intensivere deres kommunikation om emnet.

”Vi ser en form for omvendt green-washing, hvor bankerne faktisk er bedre end de kommunikerer om. I kølvandet på den finansielle krise, er de tydeligvis bange for at
gå for langt i deres fortælling – men det er synd for kunder og samfund, der formodentlig ville have godt af at kende til bankernes initiativer,” siger Jacob Hallencreutz, ph.d., Group CEO for EPSI Rating Group og forfatter til en række videnskabelige artikler om kundetilfredshed og bæredygtig udvikling.

Hvorfor er det relevant: Bæredygtige virksomheder vinder!
Nyere forskning viser, at organisationer som opfattes som bæredygtige af markedet og
deres interessenter bliver belønnet med bl.a. højere kunde- og medarbejdertilfredshed samt
finansiel vækst.

Kilder: Hallencreutz et al. 2020, Westin and Parmler 2020 m.fl.

Kunderne kvitterer for de grønne produkter

De kunder, der positivt ved, at deres bank tilbyder bæredygtige/grønne produkter, er mere tilfredse, end dem, der ikke har sat sig ind i det (og markant mere tilfredse end dem, der svarer nej til spørgsmålet).

De bæredygtige tiltag påvirker altså tilfredsheden positivt – og der er kun grund til at forvente, at den udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Den seneste IPCC rapport er alarmende!
Bæredygtig udvikling (Sustainable Development) har været på den globale agenda i mere end 50 år, og det er nu et bredt accepteret koncept på tværs af nationer og organisationer. Bæredygtig udvikling opfattes i stigende grad som afgørende for at kunne opnå langsigtet velstand – en opfattelse, der styrkes, når vi oplever politiske, sociale eller miljømæssige negative udviklinger, fx som covid-19-pandemien.
Gro Harlem Brundtland i FN-rapporten Our Common Future definerede for flere årtier siden bæredygtighed som: ”at sikre, at udviklingen imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov”. Den senest publicerede IPCC rapport (august 2021) er alarmerende.
(Kilder: Hallencreutz et al. 2020; Martinez et al. 2013, Ranängen et al. 2018).

Den tredobbelte bundlinje er stadig relevant

Det er ikke længere nok at være omkostningseffektiv og skabe økonomisk vækst. Bæredygtig vækst skabes under hensyn til forbrug af knappe ressourcer, medarbejdernes trivsel og sociale rettigheder. John Elkingtons begreb ”Den Tredobbelte Bundlinje” (Tripple Bottom Line) tager udgangspunkt i, at økonomisk indtjening, social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed er centrale for den samlede bæredygtige udvikling.
Social: Arbejdsforhold, rettigheder for ansatte, Miljø: At virksomheden forholder sig seriøst til den miljøbelastning og det ressourcespild, de fleste virksomheders produktion medfører.
Økonomi: At virksomheden har en sund forretning, der giver sorte tal på bundlinjen og giver de ansatte mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer.

Vi stiller skarpt på, hvad der betyder noget for jeres kunder (driveranalyse). Og vi stiller skarpt på, hvad bæredygtighed betyder – og hvilke dele af ESG, der har størst effekt på de enkelte segmenter i jeres virksomhed. Kundetilfredshed er vores foretrukne målsætning, men vi kobler også gerne analyserne på Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES), Customer Convenience Score (CCS) eller andre relevante mål med fokus på, hvad kunderne siger om jer.  Bæredygtighed betyder noget for kundetilfredsheden – og betydningsprocenten stiger år for år – særligt hos de unge, de veluddannede og de mest formuende kunder. Tør du lade være med at forstå kundernes forventninger nu – det er trods alt dem, du skal imødekomme nu og i fremtiden?  Vi står klar med rådgivning, måling, analyse og fede rapporter. Vi hjælper jer på vej, og sikrer, at I har “kunden med til bords”. 

64

Bæredygtighedsindex Forsikringsselskaber 2022

60

Bæredygtighedsindex Energiselskaber 2022

56

Bæredygtighedsindex Banker 2021