• El-leverandørerne arbejder på at gøre kunderne interesserede i deres produkter

    Branschmätning energi
  • Branschmätning energi

Energi

Der sker meget i energibranchen. Kunderne kan nu frit vælge energiselskab, og interessen herfor vokser. EPSI Rating har fulgt de store og små lokale aktører i energibranchen siden 2004.

RESULTATET FRA DET SENESTE BRANCHESTUDIE

Mastodonterne er tilbage. Efter nogle skvulp i organisationerne hos de to store el-selskaber Norlys i Vest og SEAS-NVE i Øst, er der nu ved at komme ro på igen. Det viser EPSI Ratings seneste branchestudie for kundetilfredshed blandt de danske el-kunder.

”Det er dejligt at se, at de to store har fået ro på kundetilfredsheden – og begge står for pæne stigninger på to point i forhold til 2020. Det udmønter sig i et branchegennemsnit, der ligeledes går to point frem. Når man tager el-priserne i betragtning, er det meget flot, at branchen er på vej op,” siger Sofie Breum, landechef, EPSI Rating Danmark.

Branchen kommer dog fra et noget lavt niveau, og kun fire selskaber har i 2021 en kundetilfredshed over 70. I top finder vi SEF Energi.

”Vi har i år øget antallet af respondenter i branchestudiet for at sikre, at vi ville få flere aktører med. Det er lykkedes, og det gør det meget interessant, når vi kan finde mønstre mellem store/små, Øst/Vest osv.,” siger Sofie Breum.

Energi Fyn stiger mest

Største stigning i forhold til 2020 findes hos Energi Fyn, der stiger med hele 3,1 indekspoint.

”Det er en meget flot stigning, som kræver benhårdt fokus,” siger Sofie Breum.

Norlys og SEAS-NVE stiger begge 2,0 indekspoint siden 2020, hvilket driver stigningen på for branchens samlede kundetilfredshed med 2,0 point.

2/3 danskere følger løbende med i deres el-forbrug, og 41% har taget aktivt valg i forhold til deres el-aftale

Elektricitet er lavinteresse – og branchen kæmper om forbrugernes opmærksomhed. Men to ud af tre danskere følger faktisk løbende deres el-forbrug. Og nogle steder kan det tjek (via selvbetjeningsværktøjer) være med til at øge kundetilfredsheden markant.

”Vi ser nogle klare sammenhænge mellem de trends, vi skitserer i vores rapport, og de danske forbrugeres data. I Danmark er vi bagefter, når vi sammenligner kundernes tilfredshed med el-leverandører. Det er vi ikke, når det kommer til fx forsikringsselskaber – tværtimod. Derfor er det interessant, at der nok er en del, de danske selskaber kan lære af vores Skandinaviske naboer,” siger Sofie Breum.

Resultater i procent

41% af kunderne har taget et aktivt valg ift. deres el-aftale
66% følger løbende med i deres el-forbrug
6% er blevet proaktivt kontaktet for at sikre, at de har den rette el-aftale

OM BRANCHESTUDIET

EPSI Rating har i 22 år målt kundetilfredsheden i Danmark på tværs af en række brancher, herunder finans, forsyning og tele.

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige hedder vi Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

EPSI Rating: Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Om EPSI-metoden og analysen:

Resultater opgøres på en skala fra 0 til 100.

Jo højere indeksværdi, desto bedre oplever kunderne deres leverandører. Gennemsnittet for virksomhederne findes normalt i området fra indeks 60 til 75. Virksomheder, som har et indeks på over 75, har en stærk position blandt deres kunder, mens virksomheder, som har et indeks under 60, har en risiko for at miste sit kundegrundlag. EPSI Rating anvender som standard 95% konfidensinterval for sandsynlighed.

Om studiet

Undersøgelsen af kundetilfredsheden hos el-leverandører er baseret på 3.014  interviews med danske privatkunder. Interviewene er gennemført i perioden 6. oktober – 15. november 2021 af Norstat Danmark og EPSI Data Collection Services for EPSI Rating Danmark. Respondenterne i undersøgelsen af privatkunder er danskere med et kundeforhold til en el-leverandør (som er fyldt 18 år).

Tilsvarende undersøgelser er gennemført i Sverige, Finland og Norge.

For mere information om studiet kontakt:

Sofie Breum, Country Manager
sofie.breum@epsi-denmark.org

PUBLICERINGSDATO

Branchestudiet publiceres 23. november 2021 og inkluderer resultater på en lang række temaer – både direkte relateret til EPSI-modellen, men også relevante temaer som digitalisering, bæredygtighed, kontakt, klager, tillid, relation mv.

Resume fra 2021

65,8

Kundetilfredshed