• Kunderne har stadig stigende krav til service og samlede løsninger.

Telekom

Siden 1999 har vi målt kundetilfredsheden i telebranchen. Målingerne dækker bredbånd, mobiloperatører, digital-tv og siden 2014 har undersøgelsen også omfattet streamingtjenester. Gennem årene har vi fulgt udviklingen af ​​kundernes stadig stigende krav til service og samlede løsninger.

EPSI Rating præsenterer nu årets branchestudie for telekom. Vi stiller skarpt på relevante resultater for både mobilselskaber, bredbåndsleverandører, TV-udbydere og streaming.

Højest loyalitet hos streaming

Generelt er den gennemsnitlige loyalitet høj for alle  fire brancher. Højeste loyalitet ses hos Streaming-tjenester og Mobilleverandører. Det er interessant, at loyaliteten for TV-udbydere er på niveau med loyaliteten hos bredbåndsleverandører, på trods af en signifikant forskel i kundetilfredsheden hos de to. Kunderne er altså muligvis ikke tilfredse, men forventer dog alligevel at være kunder om et år.

Tilfredshed på niveau med i fjor

Fra 2019 til 2020 oplevede vi et fald i kundetilfredsheden, men i år er både Mobil og Bredbånd på niveau med 2020. TV-udbydere stiger, men fra et meget lavt niveau i 2020, så niveauet i 2021 er 64,3.

Mobil: CBB har de mest tilfredse mobilkunder 

Årets branchestudie for mobilselskaber vindes af CBB, der samlet set opnår en kundetilfredshed på 81,9 (efter et fald på 1,9 indekspoint fra 2020 til 2021).
Telmore løber med 2. pladsen i årets måling.

Selskaberne YouSee, Telia, Telenor og 3 opnår alle kundetilfredshedsscores i intervallet 60-75, hvilket kan klassificeres som værende «tilfredsstillende».

Oister, Telmore, CBB og Øvrige ligger alle med meget flotte scores i intervallet 75-100, der klassificeres som «meget tilfredsstillende».

De største udviklinger med positivt fortegn ses hos YouSee (+4,5) og CBB (+3,5), mens Telenor falder -4,6 indekspoint.

Bredbånd er afgørende for danskernes digitale underholdning og hjemmearbejdspladser

Covid sendte danskerne til hjemmearbejdspladserne, og det blev hurtigt tydeligt om bredbåndsløsningen var tilstrækkelig. Hakkende videomøder som resultat af dårlig wi-fi er irriterende og påvirker danskernes tilfredshed med deres bredbåndsløsning. Produktet er lavinteresse, men covid har gjort det umuligt at være helt uden interesse for en fungerende bredbåndsløsning.

EPSI’s rapport stiller blandt andet skarpt på følgende indsigter:

  • De ældre mere tilfredse end yngre
  • Der er stor bagvedliggende variation, når de enkelte aktører sammenlignes. Virksomhederne spænder i kundetilfredshed fra 62,9 til 74,0.
  • Fun fact: Husstande hvor der kun er 1 voksen (uagtet om der er børn eller ej), er mest tilfredse med deres løsning. Måske bor de i mindre huse, måske er der mindre belastning på wifi?

OM STUDIET

Undersøgelsen af kundetilfredsheden i den danske telekom-sektor (mobil, tv, streaming, bredbånd) er baseret på 1.013 interviews med danske privatkunder. Interviewene er gennemført i perioden 1. til 25. september 2021 af Norstat Danmark for EPSI Rating Danmark. Respondenterne i undersøgelsen af privatkunder er danskere i alderen 18-79 år.
Tilsvarende undersøgelser er gennemført i Sverige, Finland og Norge.

For mere information om studiet kontakt:

Sofie Breum, Country Manager
sofie.breum@epsi-denmark.org
Telefon: +45 28 49 74 28

Om branchestudierne

Førende aktører (målt på markedsandele) i branchen er altid inkluderet i studiet, mens mindre spillere i branchen inkluderes hvis vi har statistisk belæg for at rapportere resultater.

Virksomheder med mindre markedsandele kan ved tilmelding til deltagelse i rapporten sikre sig, at vi får indsamlet tilstrækkeligt mange interviews til at kunne offentliggøre resultaterne. Det betyder dog ikke, at virksomhederne selv kan vælge, hvem vi kontakter. Vores dataindsamlingsprocedurer er strikse og afviger ikke fra principper om repræsentativitet.

Den årlige undersøgelse gennemføres fra august til september i form af telefoninterviews.
EPSI Rating er uafhængige i studiet og kundetilfredsheden i branchen offentliggøres i efteråret.

De komplette brancherapporter er ikke offentligt tilgængelige, men leveres som en omfattende præsentation til de kunder, der har bestilt rapporten. Den indeholder klare oplysninger om kundesegmenter og branchespecifikke problemer.

vil du vide mere?

Kontakt Sofie Breum for mere information,
sofie.breum@epsi-denmark.org

75,2

Mobiloperatører 2021

67,2

Bredbåndsleverandører 2021

64,3

TV-udbydere 2021

71,5

Streaming-udbydere 2021