• 33% af kunderne er blevet kontaktet proaktivt af deres pensionsselskab det seneste år

Pensionsbranchen

Vi har målt kundetilfredsheden i pensionsbranchen i Danmark siden 2019.

EPSI: Industriens Pension vinder på kundetilfredshed

Industriens Pension har igen i år de mest tilfredse pensionskunder
Pensionsselskabet med de mest tilfredse kunder er i år Industriens Pension, efterfulgt af PensionDanmark og PFA Pension.

«Industriens Pension har den højeste kundetilfredshed i årets måling – og er desuden også øverst placeret når det gælder Tillid til egetselskab og Relevant proaktivitet.» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Pension er tørt og svært at forstå. Sådan mener mange danskere1. Men pensionsselskaberne tager et vigtigt samfundsansvar, og bidrager til at den danske samfundsmodel kan fungere. Pensionsselskabernes sundhedsforsikringer hjælper årligt millioner af mennesker med dækninger af alt fra fysioterapeuter til psykologer, og investeringen af kundernes pensionsopsparinger er afgørende for, at mange danskere kan leve det liv, de ønsker, når går på pension.
Flere af de største selskaber i Danmark går foran, når det kommer til at tage aktivt ansvar for danskernes seniorkarrieremuligheder (som kan bidrage til at holde flere på arbejdsmarkedet længere tid – men på præmisser, de kan leve under). De bidrager til at rådgive om sundhed på arbejdspladserne for at sikre, at forebyggelse af sygdom kommer i fokus snarere end behandling heraf (igen til gavn for hele Danmark). Og de tager et ansvar i den grønne omstilling med krav til bæredygtighed i investeringer.

EPSI’s Branchestudie Pension 2024 stiller skarpt på slutkundernes tilfredshed med deres selskaber. Vi ser, en top tre på navngivne aktører, der både rummer AMP’er og landets største (kommercielle selskab). Og vi ser, at branchegennemsnittet for kundetilfredshed ligger på niveau med bankerne, mens skadeforsikringsselskaberne er ti indekspoint højere vurderet.
”Det er interessant, at pensionsselskaberne ligner banker mere end skadeforsikringsselskaber, når vi ser på de danske kunders tilfredshed. Bankerne har haft nogle skandalesager, men det har pensionsselskaberne ikke. De er mere en mystisk boks, som kunderne ikke helt forstår – og som mange ikke selv har valgt aktivt til,” siger Sofie Breum.
”Der er ingen tvivl om, at pensionsselskaberne er vigtige. Men de er langt fra kunderne, og formår ikke at kommunikere deres produkter, ydelser og services til kunderne, så det er til at forstå. Og her ser vi igen i år, at mange selskaber er lidt for langt fra kunderne,” siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Vil du vide mere?

Kontakt Sofie Breum,
sofie.breum@epsi-denmark.org

Seneste branchestudie

Læs vores sammenfatning
af det seneste branchestudie i pensionsbranchen:
(upload følger)

Om EPSI Rating:

EPSI Rating har siden 2000 målt kundetilfredshed i Danmark (i Sverige siden 1989).

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Om EPSI-metoden og analysen:

EPSI’s modeller bygger på strukturelle ligningsmodeller og en analysemetode kaldet PLS (Partial Least Squares). Det muliggør en dyberegående analyse af driverne bag kundetilfredshed. Image, forventninger, produktkvalitet, service og værdi for pengene vurderes på baggrund af en række gennemtestede spørgsmål, og deres effekt på den overordnede kundetilfredshed analyseres.

Samtlige indeks opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, desto bedre oplever kunderne deres pensionsselskaber. Gennemsnittet for virksomhederne findes normalt i området fra indeks 60 til 75. Virksomheder, som har et indeks på over 75, har en stærk position blandt deres kunder, mens virksomheder, som har et indeks under 60, har en risiko for at miste sit kundeunderlag.