• Fire af ti kunder kender sidste års afkast fra deres pensionsselskab

Pensionsbranchen

Vi har målt kundetilfredsheden i pensionsbranchen i Danmark siden 2019.

EPSI: Lægernes Pension vinder igen på kundetilfredshed

Lægerne har igen i år de mest tilfredse pensionskunder
Lægernes Pension ligger igen i årets måling i top på kundetilfredshed, på et højt niveau (75,8), skarpt efterfulgt af Lærernes Pension

«Lægernes Pension har for andet år i træk formået at komme over indeks 75, som viser, at kunderne er ‘meget tilfredse’. Det er virkelig flot,» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Faldende kundetilfredshed med pensionsselskaberne
Kundetilfredsheden i pensionsbranchen falder med lidt over 1 indekspoint fra foråret 2021 til foråret 2022 (fra 67,1 til 66,0). Dermed fortsætter tendensen med faldende kundetilfredshed igen i år.

«Vi ser igen i år et fald i kundetilfredshed. Det er dog ikke lige så stort som sidste år, og det er ikke hele branchen, der går tilbage – der er nogle selskaber, der har godt fat i kundetilfredsheden, og som går frem i forhold til 2021,» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Blandt de største selskaber går PFA, Velliv og Topdanmark frem i forhold til sidste år.

Relevant kommunikation skaber mere tilfredse kunder

Kommunikér så kunderne forstår det

I årets branchestudie for pensionsselskaber ses en tydelig sammenhæng mellem klar og letforståelig kommunikation og kundetilfredshed.

«Pension er svært at forstå for danskerne. Men de selskaber, der formår at kommunikere klart til deres kunder, har mere tilfredse kunder – det handler om at gøre det enkelt og kommunikere i øjenhøjde» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Pensionsbranchen har som helhed en kundetilfredshed på 66,0 indekspoint, mens kundetilfredsheden for de kunder, der oplever en klar og forståelig kommunikation er på 74,2.

Relevante produkter og rådgivning er en forudsætning

Kommunikation kan ikke stå alene, det kræver relevante produkter og relevant rådgivning at skabe den gode kundeoplevelse.

«Relevans er en nødvendighed. Mød kunderne i deres livssituationer – og vær proaktiv med temaer, rådgivning og produkter, der passer dertil» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

De seneste trends i branchen viser, at digitalisering af rådgivningen har fundet fodfæste for hjælpe kunderne med at overskue, hvad der er vigtigst at forholde sig til igennem hele kunderejsen som pensionskunde.

«Kunderne forventer at blive holdt opdateret og kontaktet, når der er relevante forhold i deres pensionsordning, der skal tages stilling til. Vi kan se i vores studie, at der er mange kunder, der ikke oplever de indsatser, som selskaberne  foretager sig» siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Vil du vide mere?

Kontakt Sofie Breum,
sofie.breum@epsi-denmark.org

Seneste branchestudie

Læs vores sammenfatning
af det seneste branchestudie i pensionsbranchen:

EPSI Pension – Branchestudie – 2022

Om EPSI Rating:

EPSI Rating har siden 2000 målt kundetilfredshed i Danmark (i Sverige siden 1989).

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Om EPSI-metoden og analysen:

EPSI’s modeller bygger på strukturelle ligningsmodeller og en analysemetode kaldet PLS (Partial Least Squares). Det muliggør en dyberegående analyse af driverne bag kundetilfredshed. Image, forventninger, produktkvalitet, service og værdi for pengene vurderes på baggrund af en række gennemtestede spørgsmål, og deres effekt på den overordnede kundetilfredshed analyseres.

Samtlige indeks opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, desto bedre oplever kunderne deres pensionsselskaber. Gennemsnittet for virksomhederne findes normalt i området fra indeks 60 til 75. Virksomheder, som har et indeks på over 75, har en stærk position blandt deres kunder, mens virksomheder, som har et indeks under 60, har en risiko for at miste sit kundeunderlag.