Läs mer om oss på vår nya webbplats

Under 2018 har vi tagit fram en ny webbplats som vi nu publicerar lagom före jul. Den ska göra det lättare för dig som kund att hitta rätt information och komma i kontakt med oss.

Endast 3 av 10 anser att myndigheter sköter sin uppgift bra

Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av myndigheter i Sverige visar att det finns mycket att göra för att stärka svenskarnas förtroende. Endast 3 av 10 respondenter anser att myndigheter bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sin uppgift på ett bra sätt.