SIQ stärker sitt ägande i Svenskt Kvalitetsindex

si