Nu publicerar vi Sverigekollen – en sammanfattning av våra branschstudier 2017

När vi blickar tillbaka på 2017 och summerar våra mätningar ser vi en svag återhämtning av kundnöjdhet i Sverige trots ett år som präglats av osäkerhet, politisk instabilitet och förändring. Utmaningarna är många. Drivkrafter och köpbeteenden ändras.

Kundupplevelser, positiva såväl som negativa, sprids på millisekunder i sociala nätverk. Med nya digitala tjänster kommer människor närmare, men ökar avstånden till personliga kund- och leverantörsrelationer. Vår slutsats är att det i detta nya landskap är mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kundnöjdhet.

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.