Behovstilpassede undersøgelser

Hvordan kan I forbedre jeres organisation

 

  • Med vores spidskompetencer indenfor undersøgelser udvikler vi en skræddersyet
    analyse, som er tilpasset jeres organisations fokusområder.
  • Vi sætter tal og statistikker ind i en sammenhæng og giver jer derigennem
    indblik i jeres kunders og jeres medarbejderes erfaringer.

 

Når et forbedringsarbejde skal påbegyndes i en organisation, så hjælper det at vide, hvilken ende af aktiviteterne, der først bør fokuseres på. En løsningsorienteret beslutning baseres på viden og vi tilbyder altid en grundig undersøgelse til progressive virksomheder.  Vores uafhængighed gør, at statistiske indsigter ikke forhindres af en organisations nuværende begrænsninger, hvilket åbner op for kreative løsninger uden for rammerne.

Gennem statistik og analyser skaber vi et grundlag, der kan bruges til at udvikle handlingsplaner, virksomhedsmål eller bonus-kvalificerende nøgletal. Hos EPSI Rating er vi statistikere, Human Resources specialister og nationaløkonomer. Vi har spidskompetenser inden for forskellige brancher og udfører vores undersøgelser i overensstemmelse med akademisk sikrede metoder.

EPSI Rating Denmark | Larsbjørnsstræde 3, 1454 København | Telefon 031 75 40 38 | helene.soderberg@epsi-rating.com