• EPSI Rating: Actionable insights to improve customer satisfaction!

Vi tilbyder handlingsorienterede indsigter

Vi leverer handlingsorienterede indsigter til bl.a. forbedring af kundetilfredshed og medarbejderloyalitet. Epsi Rating Group er eksperter i at måle ikke-finansielle data med henblik på at hjælpe virksomheder og organisationer med at forbedre sig, hvor det giver værdi. Neden for ses en række af vores ydelser.

Analyser

Skræddersyede kvantitative og kvalitative undersøgelser.

SKI Branschstudie

Branchestudier

Et uafhængigt nationalt index baseret på transparente sammenligninger af kundeoplevelser og -tilfredshed. Hvordan ligger vi i forhold til vores branche?

SKI Kundstudie

Kundestudier

Indsigter om kundernes tilfredshed og loyalitet – og drivkræfterne bag disse. Hvad har størst betydning for din kundetilfredshed?

Management Index

Måler effektivitet, præstation og position op mod et nationalt benchmark. Er vores ledelse effektiv?

Medarbejderstudier

Indsigter om medarbejdernes tilfredshed, loyalitet og engagement – og drivkræfterne bag disse. Hvad har størst betydning for vores medarbejderes tilfredshed?

Kontaktpunktsmålinger & -analyser

Løbende målinger af kontaktpunkter og indeinteraktioner. Vi analyserer også på data, I allerede har indsamlet via eksisterende kontaktpunktssystemer.