Telesektoren 2017

2017.10.30
Helene Söderberg (barsel)
+45 31 75 40 38

helene.soderberg@epsi-rating.com

TV- og bredbånds-kunder er blevet mere tilfredse

Årets undersøgelse fra EPSI Rating viser, at kunderne ikke længere oplever så stor en forskel i tilfredshed mellem deres mobil-, bredbånds- og TV-udbyder. Mobilkundernes tilfredshed ligger på samme niveau i 2017 som i 2016, og det er stadig det marked i telesektoren, hvor kunderne er mest tilfredse. Kunderne på bredbånds- og TV-markedet har oplevet en markant stigning i tilfredshed og nærmer sig nu niveauet af tilfredshed på mobil-markedet. Bredbåndskunderne har aldrig været så tilfredse, som de er i årets EPSI Rating undersøgelse.

Danskerne markant mere tilfredse med deres teleselskab end svenskere og nordmænd

 

På baggrund af tilsvarende undersøgelser i Sverige og Norge ses det, at danskerne er mere tilfredse med deres udbydere af mobil, bredbånd og TV, end kunderne i de andre nordiske lande.

Stor forskel mellem de enkelte udbydere

Det danske studie viser ydermere, at der er forskel mellem de enkelte leverandører, og at der er en stor variation i kundetilfredshedsscoren mellem dem. Telmore, Waoo og Boxer er de udbydere der har de mest tilfredse kunder på de respektive markeder. Enkelte udbydere på TV, som f.eks. Stofa, Boxer og YouSee har oplevet store stigninger i forhold til 2016. Generelt er tilfredshedsscoren for leverandørerne på tv-markedet steget meget.

KUNDETILFREDHED PRIVATKUNDER  2017

Om undersøgelsen 2017

I den årlige undersøgelse af telesektoren i Danmark har EPSI Rating stillet respondenter tre spørgsmål omkring tilfredsheden med deres leverandør i det respektive marked. Kundetilfredshed består af tre bestemte spørgsmål:

  • På baggrund af dine samlede erfaringer med ’Din leverandør’, hvor tilfreds er du så alt i alt?
  • I hvilket omfang synes du, at ‘Din leverandør’ lever op til dine samlede forventninger?
  • Forestil dig den perfekte leverandør. Hvor langt fra, eller hvor tæt på, dette ideal er ‘Din leverandør’?

 

Interviewene bag undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews i oktober måned 2017 af Norstat Danmark. Respondenterne for undersøgelsen vedrørende privatmarkedet udgøres af personer mellem 18 og 79 år, der er bosat i Danmark, og som har en relation til en mobil-, bredbånds- eller TV- leverandør. I alt er der gennemført cirka 1.500 interviews totalt i Danmark.

Ud over de udvalgte leverandører på markedet rapporteres også på gruppen Øvrige, som består af de andre leverandører, der er aktive på markedet. Resultaterne præsenteres i form af en score på en skala fra 0 til 100. Når indeks eller score diskuteres, er det således ikke en procentdel, men enheder. Samtlige indeks opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, des bedre oplever kunderne deres leverandører. Gennemsnittet for virksomhederne findes normalt i området fra indeks 60 til 75. Virksomheder, som har et indeks på over 75, har en stærk position blandt sine kunder, mens virksomheder, som har et indeks under 60, har en risiko for at miste sit kundeunderlag.

I gennemsnit er fejlmarginen tre enheder. Tilsvarende undersøgelser er ligeledes gennemført i Norge og Sverige.

For mere information om studiet, kontakt: Helene Söderberg, Direktør, telefon: 31 75 40 38, e-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Om EPSI Rating

I EPSI måles og analyseres en række aspekter af kunderelationer til aktører i samfundet. EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating-Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige, findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

Brug for hjælp til udførelse af en undersøgelse?

Indtast din e-mail, så kontakter vi dig