• Frederiksberg Kommune har de mest tilfredse borgere

    branschmätning offentlig sektor

Samfund

Siden 2001 har EPSI Rating målt borgertilfredshed i en række forskellige settings inden for det offentlige. Blandt andet måler vi borgernes tilfredshed med de kommunale services, de har adgang til i deres bopælskommune. Vi måler også forældres tilfredshed med deres børns institutioner. Og meget andet.

EPSI Rating har spurgt borgerne i de danske kommuner om deres tilfredshed med den kommunale service. Og om de kan anbefale andre at flytte til kommunen. Undersøgelsen omhandler 88 af de 98 kommuner og baserer sig på mere end 6.000 telefoninterviews udført i perioden august til oktober 2020. Det er syvende år i træk, EPSI Rating har undersøgt området. Herunder præsenteres de 10 kommuner, hvor borgerne er mest tilfredse med den kommunale service, samt de 10 kommuner som flest borgere vil anbefale andre at flytte til.

Stort spænd mellem top og bund

Til spørgsmålet omkring hvor tilfredse borgerne er med den kommunale service ligger Gentofte Kommune i top. Med en borgertilfredshed på 77,2 opnår kommunen et meget højt niveau.

Årets højdespringere er Vordingborg og Struer Kommune, der begge har opnået en markant forbedring i vurderingen af de kommunale services i forhold til sidste års måling (begge har forbedret niveauet med 12 indekspoint).

Den gennemsnitlige borgertilfredshed med den kommunale service i 2020 er på 65.
I 2019 var den 63,5, og i 2018 var den 64,0.
En score under 60 betragtes som en lav rating. Mellem 60 og 75 betragtes som værende tilfredsstillende, mens scores på 75 og over betragtes som meget høje. Et kig på top og bund afslører, at der er 25 enheders forskel mellem kommunerne med den henholdsvis højeste og laveste tilfredshed. Lavest målte borgertilfredshed er i 2020 52,2, hvilet er hele ti indekspoint højere end i 2019, hvor lavest målte borgertilfredshed var 42,5.

Høj anbefalingsgrad

Til spørgsmålet: ”Vil du anbefale nogen at flytte til din kommune?” er der flest borgere i Furesø, Skanderborg, Vesthimmerland og Morsø, der har svaret ja. De fire kommuner med højeste anbefalingsgrad har alle en anbefalingsgrad over 95%.

I gennemsnit vil 9 ud af 10 anbefale andre at flytte til sin kommune. Det er i overensstemmelse med både 2019, 2018 og 2017.

Fire kommuner er med i top ti for både anbefaling og tilfredshed med kommunal service. Det er: Gentofte, Jammerbugt, Morsø og Furesø Kommune.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen vedrørende borgernes vilje til at anbefale andre at flytte til deres kommune og borgernes opfattelse af den kommunale service, er baseret på følgende to spørgsmål:

  • Vil du anbefale nogen at flytte til din kommune?
  • Alt i alt, hvor tilfreds er du med den kommunale service som din kommune tilbyder? (Eksempler på kommunale ydelser er: skole, ældrepleje, sociale ydelser, vedligeholdelse af veje, kultur og fritid etc.)
  • Har du lyst til at uddybe dine svar?

Spørgsmålet omkring anbefaling måles på andelen af borgere, som kan tænke sig at anbefale andre at flytte til deres kommune.

Spørgsmålet omkring borgernes tilfredshed med den kommunale service svarer respondenterne på en skala fra 1-10, hvorefter svarene transformeres om til en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi des bedre har kommunens borgere opfattet servicen. En score under 60 betragtes som en lav rating, mens scores på 75 og over er en god karakter (”meget tilfredsstillende”).

EPSI Rating har undersøgt området siden 2014. I år medtages svar fra 88 af de 98 kommuner i Danmark. Datagrundlaget er for småt til at kunne inddrage resultater fra de resterende kommuner med statistisk signifikans. I alt er der gennemført omkring 6.077 telefoninterviews i perioden august til oktober 2020. Respondenterne for undersøgelsen udgøres af personer mellem 18 og 79 år, der er bosat i Danmark.

Om EPSI Rating:

EPSI Rating har i 20 år målt kundetilfredshed i Danmark (30 år i Sverige).

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande (i Sverige findes vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI).

EPSI Rating Danmark – Handlingsorienterede indsigter til forbedring af kundetilfredshed!

Myndigheter
65

Borgernes tilfredshed med de kommunale services

9/10

vil anbefale andre at flytte til deres kommune