Forsikring

Forsikringsbranchen har været en del af vores brancheundersøgelser siden 2001. Inden for skadeforsikring er der gennemført undersøgelser inden for skadeshåndtering, der anses som en vigtig del af kundeoplevelsen. Skadesforsikring betragtes ofte som havende lav interesse fra kunderne, hvilket kræver en proaktiv indsats og historisk information fra jer som forsikringsselskab.

Hvordan undersøges forsikringsbranchen?

Målingen af kundetilfredshed i forsikringsbranchen udføres gennem telefoninterviews i september og oktober hvert år. Resultatet af undersøgelsen publiceres derefter offentligt i november.

Vigtige målepunkter inden for forsikringsbranchen:

Skadesforsikring for privat- og erhvervskunder.

Undersøgelserne inden for forsikring giver blandt andet svar på:

  • Hvordan kunderne oplever skadeshåndtering? Dette er en vigtig del i kunderelationen, og her analyserer vi hele processen omkring skader.
  •  Hvordan I får kunderne til at samle deres aftaler i større udstrækning? Tendensen er, at man ikke skifter selskab, men i stedet skaffer sig flere. Hvordan kan I vende trenden eller håndtere de såkaldte delkunder bedre?
  • Hvordan I får kunderne til at promovere et varemærke, dvs. få trofaste fans? Meget vigtigt spørgsmål, eftersom dette må betragtes som en lav interesse-branche og relationen er oftest ganske passiv.

Kontakt EPSI Rating, hvis I ønsker mere information.

EPSI Rating Group undersøger også andre områder i forsikringsbranchen; Livsforsikring for privat- og erhvervskunder, Bilforsikring for privatkunder og Forsikringsformidlere for erhvervskunder. Kontakt EPSI Rating for mere information om disse brancher.

Helene Söderberg (barsel)
CEO
+45 31 75 40 38

helene.soderberg@epsi-rating.com

Brug for hjælp til udførelse af en undersøgelse?

Indtast din e-mail, så kontakter vi dig